Natuur BSO

Kinderdagverblijf

De Pompoen

De BSO van de Pompoen is ontstaan vanuit het verlangen (onder andere van ouders) om een vervolg te hebben op de baby- en peuteropvang.  Omdat kinderen op school grotendeels met het hoofd worden aangesproken hebben wij gekozen voor een natuur BSO, dat wil zeggen dat de natuur ons belangrijkste uitgangspunt van de middag zal zijn. Kinderen kunnen door in de “”wilde” natuur te zijn een gevoel van vrijheid ervaren, ontspannen door zich in te spannen en makkelijk in het hier-en-nu zijn. Dit doen wij onder leiding van leid(st)ers, allen met zeer veel ervaring en liefde voor de natuur.

 

In de natuur stimuleren we dat kinderen op hun eigen tempo dingen uitvinden, dat ze op hun eigen wijze verkennen, eigen concepten kunnen ontwikkelen, eigen ideeën hebben en daar hun eigen conclusies uit mogen trekken. Kinderen gebruiken spullen die voornamelijk uit de natuur voor handen zijn en ze creëren -alleen of samen- met hun fantasie hun eigen spel. Open einde speelervaringen leveren een kans voor de kinderen om te spelen in een richting die gerelateerd is aan hun eigen interesses. Tijdens deze ervaringen leren kinderen veilig te spelen, samen te werken met anderen en zelfstandig spelen. Ze leren simpele regels en leren hun eigen risicoanalyse te maken voordat ze voortgaan met hun spel.

 

In de natuur willen wij kinderen laten ervaren dat elke kleine ontdekking een succes is, aanmoediging is essentieel om het kind te stimuleren. De leid(st)ers zijn er om aan te moedigen en te ondersteunen, maar kinderen worden in staat gesteld om eigen beslissingen te maken over hun eigen ervaringen. Voor allerlei vaardigheden zijn hier protocollen gemaakt met hierin de training voor het omgaan met bijvoorbeeld water, vuur, boomklimmen, zakmessen. Kinderen leren dit in deelvaardigheden. Wanneer een kind een deelvaardigheid goed kan uitvoeren, voelt het zich goed, en groeit het zelfvertrouwen. Het doel is kinderen voor te bereiden op een wereld waarin zij kunnen bouwen op dit zelfvertrouwen, waarin zij hun eigen beslissingen kunnen nemen en waar zij risico analyses kunnen maken voor alle uitdagingen die op hun pad komen.

Copyright  ©  All Rights Reserve